Press Releases

Selena Oil & Gas Holding AB files application for Company reconstruction

09.02.2017

Selena Oil & Gas Holding AB has today submitted an application for Company reconstruction (Swedish Law 1996:764) at the Stockholm District Court.

The Company will provide information when the application has been granted.

 

For further information, please contact:

Magnus Stuart, CEO

+46 706 211 350

.

 

 

 

Selena Oil & Gas Holding AB (publ) (tidigare Emitor Holding AB) är verksamt inom exploatering, produktion och transport av olja och gas i Volga-Ural regionen i Ryssland, med Perm som centrum. Bolagets aktier är tillfälligt inte föremål för publik handel, menBolaget följer alla regler, praxis och policy som om Bolaget skulle ha varit föremål för notering. Selena Oil & Gas Holding AB är i en process för att söka ny publik notering Mangold Fondkommission fungerar liksom tidigare som företagets rådgivare för publik information.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Selena Oil & Gas Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2017 kl.13.30.

Click here to download the press message in a pdf-version

Klicka här för att hämta en kopia av pressmedelandet i pdf-version

 


Click here for Emitor Holding AB (publ) Press releases 2008 – 2011